Lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļaujas Latvijā

Lielgabarīta un smagsvara transportlīdzekļiem Latvijā ir nepieciešamas speciālas atļaujas. Uzziniet visu par atļaujām Latvijā un veiciet atļauju pasūtīšanu on-line režīmā pie mums.

Saturs:

Kas ir lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļauja?
Kādā formātā tiek izsniegtas negabarīta atļaujas Latvijā?
Cik maksā negabarīta atļaujas Latvijā?
Uz kādu termiņu tiek izsniegtas negabarīta atļaujas Latvijā?
Kā ir iespējams saņemt lielgabarīta un smagsvara atļauju Latvijā?
Kas jāņem vērā, pasūtot atļauju?
Kas kontrolē lielgabarīta atļauju lietošanu?
Kāds ir sods par braukšanu ar transporta līdzekli, kuram pēc likuma ir nepieciešama lielgabarīta atļauja, taču tās nav, vai tā ir nekorekta?
Kādiem lielgabarīta transporta līdzekļiem nav nepieciešama atļauja?
Pavadošais transports lielgabarīta transportlīdzekļiem
Speciālie projekti un saskaņojumi

Kas ir lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļauja?

Latvijas Republikas MK “Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem” attiecas uz ar kravu vai bez kravas braucošiem mehāniskajiem transporta līdzekļiem, kuru izmēri, faktiskā masa (vai arī ass slodze) pārsniedz maksimāli pieļaujamos lielumus.

Ja kaut viens no maksimāli pieļaujamajiem lielumiem ir pārsniegts, transporta līdzeklis tiek uzskatīts par lielgabarīta transprota līdzekli, un tam ir nepieciešama lielgabarīta un smagsvara atļauja – dokuments, kurš atļauj kustību pa autoceļiem ar lielgabarīta transporta līdzekli. Šo dokumentu Latvijā izsniedz VAS Latvijas Valsts ceļi

Kādā formātā tiek izsniegtas negabarīta atļaujas Latvijā?

Atļaujas tiek izsniegtas elektroniski. Autovadītājam ir jāuzrāda atļauja kontrolējošo institciju pārstāvim drukātā vai elektroniskā veidā (piemēram, PDF formātā viedtālrunī). Atļaujas oriģināls nav nepieciešams.

Cik maksā negabarīta atļaujas Latvijā?

Vienreizējo atļauju cenas tiek aprēķinātas individuāli katram pārvadājumam, jo cenu ietekmē transporta sastāva kopējie gabarīti un maršruta garums. Platformā Europermits.com Jūs varat noskaidrot vienreizējās atļaujas cenu, vienkārši aizpildot atļaujas pieprasījuma formu - cena tiek aprēķināta automātiski un ir redzama pieteikuma formas apakšā. Ilgtermiņa atļauju cenas varat noskaidrot, rakstot mums uz e-pastu info@europermits.com.

Uz kādu termiņu tiek izsniegtas negabarīta atļaujas Latvijā?

Atļaujas var iedalīt īstermiņa un ilgtermiņa atļaujās. Īstermiņa atļauju derīguma termiņš ir 5 dienas, bet ilgtermiņa atļaujas var saņemt uz 1 nedēļu vai 1 mēnesi. Īstermiņa atļaujas tiek izsniegtas uz konkrētu maršrutu, taču ar ilgtermiņa atļauju var braukt pa visiem A un P klases autoceļiem.

Kā ir iespējams saņemt lielgabarīta un smagsvara atļauju Latvijā?

Lielgabarīta un smagsvara pārvadājuma atļaujas Latvijā tiek izsniegtas elektroniskā veidā. Europermits.com profesionāli nodarbojas ar transporta uzņēmumu pārstāvību valsts institūcijās un nodrošina lielgabarīta atļauju saņemšanu Baltijas valstīs. Jaunu atļaujas pieteikumu Latvijā varat iesniegt šeit:

Jauns atļaujas pieteikums

Kas jāņem vērā, pasūtot atļauju?

Vēl pirms atļaujas pasūtīšanas, konkrētajam transporta līdzeklim ir jāiegādājas ceļu vinjete. Vinjeti ir iespējams iegādāties vietnē www.lvvignette.eu.

Lielgabarīta un smagsvara transportlīdzekli var apzīmēt ar mirgojošām oranžām vai dzeltenām bākugunīm.

Kas kontrolē lielgabarīta atļauju lietošanu?

Lielgabarīta atļauju lietošanu uz ceļiem kontrolē transporta policija un ceļu policija. Pēc policijas darbinieka pieprasījuma autovadītājam ir jāuzrāda lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļauju papīra vai elektroniskā formātā. Policijas darbinieks turpat uz ceļa var veikt transportlīdzekļa faktisko izmēru, kopējās masas un ass slodžu kontroli, lai salīdzinātu faktiskos lielumus ar atļaujā uzrādītajiem lielumiem.

Kāds ir sods par braukšanu ar transporta līdzekli, kuram pēc likuma ir nepieciešama lielgabarīta atļauja, taču tās nav, vai tā ir nekorekta?

Ja pārbaudē tiek konstatēts, ka speciālā atļauja nav saņemta, vai norādītie dati ir nekorekti, policija juridiskai personai var piemērot sodu līdz 4000 EUR, kā arī arestēt transporta līdzekli līdz pilnīgai soda samaksai.

Kādiem lielgabarīta transporta līdzekļiem nav nepieciešama atļauja?

Transporta līdzekļiem, kuri veic ceļu uzturēšanas darbus, kā arī gadījumos, ja transporta līdzeklis ir jāvelk uz stāvvietu vai remonta darbnīcu.

Pavadošais transports lielgabarīta transportlīdzekļiem

Ja transportlīdzekļa platums ir no 3.50 līdz 5.00 m vai tā garums ir 30 līdz 40 m, tad pārvadājuma veikšanai izmanto pavadošo transportlīdzekli. Pavadošajam transprotlīdzeklim ir jāatbilst MK noteikumos norādītajam prasībām. Europermits.com nepieciešamības gadījumā var nodrošināt pavadošos transporta līdzekļus ar profesionāliem autovadītājiem lielgabarīta pārvadājumiem Latvijā.

Speciālie projekti un saskaņojumi

Ja transportlīdzekļa sastāva kopējais garums ar kravu pārsniedz 24 m un/vai kopējā masa ar kravu pārsniedz 52 t, lielgabarīta un smagsvara pārvadājuma atļaujas saņemšanai ir nepieciešams izstrādāt projektu, kurā detalizēti izpētīts un aprakstīts plānotais kustības maršruts. Tas nepieciešams, lai nodrošinātu drošu transporta sastāva kustību visā maršruta garumā.

Informācija atjaunota: 2020.gada 30.jūlijā